HomeCoachingCounsellingExecutieve coachingManagementCommunicatieVeiligheidReferentiesContact

 

 

 

Veiligheid

In toenemende mate hebben medewerkers te maken met veiligheidsvraagstukken. Dit kan in de aard van het werk liggen (politiemedewerker, beveiligingsfunctionaris e.d.), maar ook op werkplekken waar veel mensen aanwezig zijn (zorg, dienstverlening) doen zich veiligheidsvraagstukken voor.

 

Met de volgende trainingen sluiten wij hierop aan:

 

Omgaan met agressie:
U leert de achtergronden kennen van agressief gedrag. Uw eigen houding ten aanzien van agressief gedrag wordt onderzocht. Naar aanleiding van praktijksituaties worden diverse gedragsalternatieven ingeoefend.

 

Conflicthantering:
Conflicten bieden de kans om beweging te krijgen in vastgelopen situaties.
Dit vraagt van de begeleider van de conflicten of van de deelnemers aan het conflict het uiterste aan communicatief inzicht en vaardigheden. U maakt kennis met de theoretische achtergrond van conflictsituaties. U krijgt meer inzicht in uw eigen gedrag en attitude bij conflicten. U krijgt gedragalternatieven aangereikt en kunt hiermee uitgebreid oefenen.

 

Onderhandelingstechnieken:
In onderhandelingssituaties zoveel mogelijk van uw doelstellingen bereiken en ook
het contact goed houden, is een aparte kunst. U leert de theoretische achtergronden
kennen van onderhandelingssituaties. U krijgt meer inzicht in uw eigen manier van communiceren tijdens onderhandelingen en u krijgt gedragalternatieven aangereikt.

 

Overvaltraining:
U leert om te gaan met uw eigen emoties in een overvalsituatie. Hoe moet u handelen om met de minste risico's voor uzelf en anderen uit een dergelijke situatie te komen.

 

Bedrijfsopvang:
De eerste opvang na een traumatische gebeurtenis is van het grootste belang.
U leert hoe u anderen het beste kunt benaderen direct na een dergelijke gebeurtenis.
Ook de opvang op langere termijn komt aan de orde.

 

Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA)

Wij leiden mensen op voor het BOA-certificaat volgens de landelijke eisen  van het CEP (Centraal examenbureau politie) Na deze opleiding kent de cursist de bevoegdheden van de BOA en is in staat een proces-verbaal te maken overeenkomstig de wettelijke eisen.
Onderdelen van de BOA-opleiding zijn onder andere:
Staatsinrichting - Politiewet, Wet Rechtelijke Organisatie, Strafrecht en Strafvordering. Er wordt gebruik gemaakt van proefexamens zodat de cursist voldoende voorbereid aan het examen kan deelnemen.