HomeCoachingCounsellingExecutieve coachingManagementCommunicatieVeiligheidReferentiesContact

 

Management en persoonlijke effectiviteit
Als manager bent u uw eigen instrument. Hoe kunt u de effectiviteit van uzelf verhogen. U krijgt inzicht in uw eigen handelen en de achtergronden hiervan. Alternatieven worden aangereikt en besproken. Vaardigheden waarop u tot nu toe te weinig een beroep deed, worden in het licht gezet. U breidt met deze training uw vaardigheden aanzienlijk uit.

Workshops:
U leert om via een vraaggericht gesprek erachter te komen wat uw klant of medewerker werkelijk beweegt. Het model 'Vraaggericht gesprek' wordt behandeld. U leert sociaal wenselijke antwoorden herkennen en hier doorheen te prikken.

Onderhandelen:
Diverse onderhandelingsstrategieën en tactieken worden behandeld. Op welke manier kunt u zoveel mogelijk van uw wensen gerealiseerd krijgen en daarbij het contact met uw onderhandelingspartner in stand houden.

Conflicthantering:
U leert de theoretische achtergronden van conflictsituaties kennen. Het model 'Conflicthantering' wordt behandeld. Uw eigen reacties op conflictsituaties worden onderzocht. De-escalerende gedragsalternatieven worden aangeboden en geoefend.

Opvang en nazorg:
Hoe te reageren als leidinggevende op traumatische gebeurtenissen in werksituaties.
Helaas komt het steeds meer voor dat medewerkers geconfronteerd worde met ernstige traumatiserende gebeurtenissen. De eerste opvang zeker door de leidinggevende, is dan van groot belang voor de verdere verwerking.

Overig aanbod op het gebied van Management:

 • Ontwikkelen van zelfsturende teams.
 • Ontwikkeling naar "De Lerende Organisatie" voor leidinggevenden en medewerkers.
 • Situationeel leiding geven Enneagramtypes, "Beelden van organisaties"
 • Coachen en begeleiden.
 • Projectmatig werken.
 • Teambuilding (met eventueel Outdoor activiteiten).
 • Kwaliteitszorg (INK model), Prestatie indicatoren - contract management.
 • Intercultureel Personeels Management.
 • Integriteit (Ontwikkelen gedragscodes).
 • Zelfmanagement, zelfreflectie en ontwikkeling.
 • Functionerings- en Beoordelingsgesprekken.
 • Competentie management - Persoonlijk Ontwikkelingsplan.
 • Management ondersteuning.
 • Verandermanagement ("wat is de invloed vanuit de omgeving op jou en je organisatie").