HomeCoachingCounsellingExecutieve coachingManagementCommunicatieVeiligheidReferentiesContact

 

 

 

Trainingsaanbod:


Wat is Coaching / counselling?

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:

●   het vinden van antwoorden op vragen

●   het benutten van ongebruikte mogelijkheden

●   het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

●   het oplossen of hanteren van problemen

Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat er om dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

Werkwijze:
De counselor/coach handelt altijd in uw belang als cliënt! Counselor/coaches leggen u nooit een dwingende oplossing voor, maar streven ernaar u de ruimte te geven waardoor u in staat wordt gesteld zelf, eigen oplossingen te vinden. Oplossingen waardoor u zich weer "beter" gaat voelen. De counselor/coach respecteert het recht van de cliënt om zijn of haar eigen beslissingen te nemen.

In eerste instantie kan het wat vreemd overkomen om persoonlijke (soms ook intieme) problemen met een vreemde te bespreken, maar bedenk dat een counselor/coach nooit partij in de problematiek is! Dit houdt in dat u eerlijk voor uw problemen uit kunt komen, zonder dat u bang hoeft te zijn de gevoelens van de counselor/coach te kwetsen, een angst die toch vaak meespeelt indien u problemen met familieleden of vrienden wilt bespreken.

Verwacht aan de andere kant niet dat de counselor/coach klakkeloos uw mening zal accepteren en u gelijk zal geven. Daar bent u niet bij gebaat! U kunt van mij als counselor/coach wel verwachten dat ik begripvol zal staan tegenover uw problematiek en de pijn die deze kan veroorzaken.
De counselor/coach zal zich alle moeite getroosten om u bij te staan in uw moeilijke periode door hierin een volwaardige gesprekspartner te zijn. Dit houdt in dat u eerlijk  gewezen zal worden op uw eventuele aandeel in het in stand houden van de problematiek of in het tegenwerken van een oplossing, maar zonder daarbij een waardeoordeel te geven.

De counselor/coach en de cliënt zijn volkomen gelijkwaardig aan elkaar, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden.
Uw counselor/coach zal u motiveren en activeren tot het ondernemen van zelfstandige stappen om zelf tot een oplossing te komen, daarbij rekening houdend met uw eigen tempo. Tijdens counseling/coaching hebben uw doelen, middelen en keuzes prioriteit boven die van de counselor/coach.

'Start' gesprek.
Een 'Spreek uur' begint altijd met een 'start gesprek. Dit om uit te vinden of ik als counselor/coach en u als cliënt tot een samenwerking kunnen komen. We kijken dan in grote lijnen wat uw probleem is en of ik als counselor/coach in staat ben u daarbij te begeleiden. Mocht dit het geval zijn en daarnaast 'klikt' het ook nog eens tussen ons, dan wordt er een afspraak gemaakt voor een vervolg afspraak.

Privacy en geheimhouding.
Op grond van zijn beroepsgeheim is de counselor/coach verplicht te zwijgen over cliënten en cliëntgegevens tegenover derden.